Vlaamse Vereniging voor
Bestuur en Beleid
 
Contact
Nieuwsbrief   Links Zoeken

Congressen, conferenties & seminars

Algemene info

De VVBB houdt jaarlijks één of meerdere congressen. Daarnaast organiseert de VVBB ook kleinere bijeenkomsten door middel van middagconferenties en seminars. Op al deze kleine en grotere bijeenkomsten worden actuele beleidsthema's over de verschillende bestuurslagen heen belicht, zowel vanuit wetenschappelijke als praktische hoek.

Een kort overzicht leert ons welke onderwerpen zoal in de loop van de jaren aan bod kwamen tijdens de studiedagen van de VVBB: de programmabegroting, personeelsselectie en werving bij de openbare diensten, de Algemene Principes, de ambtenarenopleiding, het intermediair bestuur, ombud en openbaarheid, ambtenarenzaken: een nieuw woord of een nieuw beleid, de radioscopie van de radioscopie, bezoldiging en beloning, de loopbaanontwikkeling, de opportuniteitscontrole, de nieuwe relatie tussen administratie en politiek, Nederland en het federale België: nieuwe bestuurlijke structuur en cultuur, de overheid evalueert haar personeel, het gerecht: wegen naar een nieuwe bestuurlijke cultuur, de overheidsmanager, het mobiliteitsconvenant: een performant beleidsinstrument?, het Rekenhof en de Raad van State, tussen managerialisme en juridisme, overheidsmanagement in de culturele sector, op weg naar een moderne federale administratie, Veranderingsmanagement bij de overheid: lessen voor de federale aanpak, Gemeentebesturen als regisseurs: Meer dan een mode? en het primaat van de politiek op 12 december 2001 in samenwerking met onze Nederlandse zustervereniging. Telkens werd en wordt door deskundigen een theoretische omkadering van het behandelde onderwerp gegeven waarna case-studies of groepsdiscussie de toestand op het terrein verder uitdiepten.

Bij het organiseren van deze activiteiten wordt steeds gezocht naar de ideale mix van academici, (top-)ambtenaren en overige betrokken actoren.

Overzicht studiedagen

  • vr. 4 juni 2010:Wat zijn de trends en ervaringen in de praktijk met participatieve beleidsvoering? We zoeken antwoorden vanuit een multidisciplinair perspectief.     
  • vr. 24 september 2010: We omkaderen en illustreren lokale evoluties en resultaten.
  • do. 16 december 2010: Inzoomen op de bovenlokale praktijk van participatief beleid en aspecten van procesmanagement.

 • 2009: De efficiënte en effectieve overheid
  • 5 juni 2009: Waar staan we en waar willen we staan op vlak van een efficiënte en effectieve overheid?
  • 29 september 2009: Situering van de personeelsfactor binnen het efficiëntiedebat
  • 27 januari 2010: Praktijkvoorbeelden met het oog op een efficiëntere en effectievere overheid
    
 • 26 juni 2008: De rol van leiderschap in de uitbouw van een kwalitatieve organisatie i.s.m. BIBW & AFSA

 

 
Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Inge Vermeulen
Laatste wijziging: 8-12-2015 | URL: http://www.vvbb.be | Secretariaat VVBB: Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven