Vlaamse Vereniging voor
Bestuur en Beleid
 
Contact
Nieuwsbrief   Links Zoeken

VVBB 27 januari 2010: De efficiënte en effectieve overheid - deel 3: Praktijkvoorbeelden met het oog op een efficiëntere en effectievere overheid     

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan onze derde studievoormiddag in de reeks 'De efficiënte en effectieve overheid':
Praktijkvoorbeelden met het oog op een efficiëntere en effectievere overheid     

Datum: woensdagvoormiddag 27 januari 2010
Plaats: Auditorium Boudewijngebouw (Vlaamse Overheid)- Boudewijnlaan 30 - 1000 Brussel

Inhoud

Zowel op lokaal, regionaal als federaal niveau laten we sprekers aan het woord, die de verdienste hebben om zich met en/of binnen hun organisatie in te zetten voor de doelstelling van een efficiënte en effectieve overheid, het kernthema van deze studiedagenreeks.

Op 5 juni 2009 hadden we een eerste succesvolle studiedag rond het thema ‘hoe meten we een efficiënte overheid’. 29 september 2009 volgde de tweede studiedag, waarop we meer concreet de personeelsfactor binnen het efficiëntiedebat belichtten.
Op deze derde dag zullen enkele mooie praktijkvoorbeelden van overheidsorganisaties worden gepresenteerd waarbij getracht wordt via concrete initiatieven, projecten of samenwerkingsverbanden tot een efficiëntere en effectievere overheid te komen.

Programma

09u00   Onthaal

09u20   Verwelkoming door de dagvoorzitter

09u30   Lokale besturen: Stad Leuven: Efficiëntie en rationalisatie van de interne organisatie
Katlijn Perneel, adjunct-stadssecretaris Stad Leuven

10u15   Vlaamse Overheid: Agentschap voor Facilitair Management:‘Naar een efficiënte organisatie van de managementondersteunende dienstverlening binnen de Vlaamse Overheid
Kristel Gevaert, administrateur-generaal Agentschap Facilitair Management

11u00   Vlaamse Overheid: Dienst Wetsmatiging: Beheerskosten
Ellen Vermoesen, coördinator Dienst Wetsmatiging

11u45   Federale Overheid: Rekenhof: Performance auditing: een bijdrage tot een efficiënte en effectieve overheid?
Ignace De Somer, Voorzitter Rekenhof & Eddy Van Loocke, Eerste-Auditeur-Revisor

12u30  Broodjeslunch

Praktische info

Prijs: Niet leden: 70 euro, leden VVBB: 30 euro, studenten: 20 euro. Betaling na ontvangst van factuur.

Wenst u lid te worden via VVBB en op deze manier te genieten van een verminderd tarief?

Meer info & inschrijving

Word lid van VVBB en geniet van een verminderd tarief! Meer info lidmaatschap

Meer info & praktische inlichtingen

  • secretariaat VVBB: Instituut voor de Overheid,  Inge Vermeulen & Maaike Vandenhayute
    Parkstraat 45 bus 3609, 3000 Leuven, Fax: 016 32 32 67, Tel: 016 32 32 70, io@soc.kuleuven.be 
  • WWW.BESTUURSKUNDE.BE
 
Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Maaike Vandenhaute
Laatste wijziging: 20-09-2011 | URL: http://www.vvbb.be | Secretariaat VVBB: Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven