Vlaamse Vereniging voor
Bestuur en Beleid
 
Contact
Nieuwsbrief   Links Zoeken

Vacature

Voor het interuniversitaire project ‘Public sector innovation through collaboration PSI-CO’ zoeken we

Drie doctoraatsonderzoekers (bursaal m/v)

voor onderzoek over

Innovatie in de publieke sector door samenwerking

‘Public sector innovation through collaboration’

De nood voor overheden en publieke organisaties om hun dienstverlening en beleid te innoveren is hoog. Enerzijds moeten overheden complexe maatschappelijke uitdagingen oplossen en meer maatwerk bieden aan de gebruikers van publieke diensten, terwijl anderzijds overheden beperkt zijn in middelen en kennis. Samenwerking met andere publieke organisatie en overheidsniveaus en met externe stakeholders (burgers, non-profit en bedrijven) is nodig om innovatie in dienstverlening en beleid te stimuleren.

In het interuniversitair consortium ‘Public Sector Innovation through Collaboration’ (2016-2020), gecoördineerd door Prof. Koen Verhoest (UAntwerpen), zullen vier Belgische en één Nederlandse universiteit samenwerken op basis van financiering door het BRAIN-programma. Ze zullen bestuderen hoe en onder welke voorwaarden samenwerkingsverbanden tot innovatie kunnen leiden. Ook bestuderen ze op hoe de federale overheid en andere overheden dergelijke samenwerking kan stimuleren en ondersteunen. Belgische en buitenlandse samenwerkingspraktijken in verschillende beleidssectoren worden onderzocht met gebruik van casestudies, surveys en actie-onderzoek (living labs methodologie). Het onderzoek is zowel gericht op fundamenteel-wetenschappelijke inzichten (doctoraten en internationale publicaties) als praktijkgerichte finaliteit (beleidsaanbevelingen voor de Belgische federale en andere overheden).

Binnen dit netwerk zijn er drie posities voor doctoraatsonderzoekers (bursaal m/v) vacant voor de volgende deelonderzoeken:

  • De onderzoeksgroep ‘Public Administration & Management’ (Prof. dr. Koen Verhoest) van de Universiteit Antwerpen (Departement Politieke Wetenschappen) zoekt een doctoraatsonderzoeker om te analyseren hoe samenwerking van publieke organisaties binnen en tussen overheidsniveaus kan leiden tot innovaties in beleid en dienstverlening, en hoe een overheid dergelijke samenwerkingsverbanden kan stimuleren, sturen en effectiever maken. Link naar de vacature - deadline 22 januari 2016: https://www.uantwerpen.be/nl/jobs/vacatures/ap/2015bapfswef316/
  •  Het Instituut voor de Overheid (KULeuven – Prof. dr. Trui Steen) zoekt een doctoraatsonderzoeker om te analyseren onderzoekt hoe coproductie met externe belanghebbenden (burgers, non-profit, bedrijven) kan leiden tot innovaties in beleid en dienstverlening, en welke organisationele voorwaarden de federale overheid hierbij kunnen ondersteunen. Link naar de vacature –deadline 22 januari 2016https://icts.kuleuven.be/apps/jobsite/vacatures/53584419
  •  De onderzoeksgroep ‘Centre Montesquieu d’étude de l’action publique’ (Prof.dr. David Aubin) als deel van het ‘Institut de sciences politiques Louvain-Europe’ van de ‘Université catholique de Louvain (UCL)’ zoekt een doctoraatsonderzoeker om te analyseren hoe het gedrag, de vaardigheden en attitudes van individuele ambtenaren en publieke managers in dergelijke samenwerkingsverbanden innovatie in dienstverlening en beleid kunnen stimuleren. Link naar de vacature-deadline 11 januari 2016https://www.uclouvain.be/481550.html

Twee andere partners zijn nog betrokken in het onderzoek. SPIRAL (prof.dr. Cathérine Fallon) als deel van het departement Politieke Wetenschappen (Université de Liège) is betrokken bij het actieonderzoek door middel van Living Lab methodologie. De Erasmus Universiteit Rotterdom met prof.dr. Victor Bekkers en Dr. Lars Tummers zorgen voor de internationale benchmark van de onderzoeksbevindingen.

Kandidaten voor de drie doctoraatsposities dienen online te solliciteren via de betrokken universiteiten (zie linken naar vacatures hierboven) tegen 11 januari 2016 in het geval van de Louvain-La-Neuve positie, en 22 januari 2016 in het geval van de UAntwerpen en KULeuven posities met CV, puntenlijsten van bachelor en masters en een uitgebreide motivatiebrief. Kandidaten kunnen op meerdere van deze vacatures solliciteren indien ze dat wensen. Sollicitatievereisten, profielvereisten alsook wat we aanbieden staat te lezen in de respectievelijke vacatures. Gelieve de vereisten voor talenkennis zeker ook te bekijken.

 

 
Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Inge Vermeulen
Laatste wijziging: 5-01-2016 | URL: http://www.vvbb.be | Secretariaat VVBB: Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven