Vlaamse Vereniging voor
Bestuur en Beleid
 
Contact
Nieuwsbrief   Links Zoeken

U kan steeds volgende personen contacteren:

Secretaris:

Inhoudelijk verantwoordelijke studiedagen:

Secretariaat:

Allen zijn te bereiken via:

    Algemeen secretariaat VVBB p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven - iosoc.kuleuven.be - Ondernemingsnummer: BE 0435.128.043
    Maatschappelijke zetel: p/a IIAS - Defacqz-straat 11, 1000 Brussel

 
Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Maaike Vandenhaute
Laatste wijziging: 8-12-2011 | URL: http://www.vvbb.be | Secretariaat VVBB: Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven